"Fotografia"

Foto-poesia

Foto-poesia

Motivar els nens i les nenes a escriure poemes a partir d’un model poètic (en aquest cas la Joana

Més...