Poesia i sentiment. Escriptura i dicció

1 vot2 vots3 vots4 vots5 vots (sense votacions... encara)
Loading...
Comparteix aquest projecte
  • Tweet This!
  • Facebook

“Poesia i sentiment. Escriptura i dicció” és el resultat d’una tasca acadèmica portada endavant amb els alumnes de 4t d’ESO i de 1r de batxillerat. Amb els primers s’ha treballat la lectura de poemes. Amb els segons, la lectura d’assajos de producció pròpia. En tots dos casos, els alumnes han enregistrat les seves lectures en format mp3. Amb el programari lliure Audacity han treballat el seu arxiu de so i li han disposat música de fons. El resultat final són podcasts que aniran fent-se públics a “Rebomboris”, la revista digital de l’IES Almussafes.

 

Objectius 4t d’ESO:

– Usar la llengua i aprendre el seu funcionament des de la pràctica, amb una activitat funcional. Activar en català les habilitats de lectura (d’un poema), d’expressió oral (locució correcta d’un poema en veu alta) i de comprensió oral (escolta de poemes recitats per altres companys).

– Gaudir de la poesia i practicar l’empatia amb els sentiments que transmet cada poema.

– Conèixer i usar diversos recursos tecnològics (Audacity, Jamendo, entorn Moodle…) aprofitables en la creació de productes propis.

– Donar importància al fet de compartir les produccions pròpies i al gaudi que se n’obté de l’intercanvi.

– Valorar el concepte d’autoria i el deure de citar les fonts i disposar d’autoritzacions.

 

Objectius 1r de batxillerat:

– Activar en català l’habilitat de la producció escrita, tant pel que fa a la coherència, la cohesió, l’adequació i la correcció.

– Prendre consciència de la dimensió social que pot adquirir un producte escrit i després locutat.

– Aprendre a autoregular els sentiments propis en el moment de posar-los per escrit.

 

Revista digital “Rebomboris”: http://rebomboris.blogspot.com/2014/03/dia-mundial-de-la-poesia-2014.html

 

Alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat humanístic i científic de l’IES Almussafes

Professor: Josep-Lluís Ribes

Telèfon: 961719105

Correu electrònic: iesalmufasses@gmail.com

Creative Commons Attribution-Share Alike