Funcionament i gestió de l’Institut Baix Camp

1 vot2 vots3 vots4 vots5 vots (sense votacions... encara)
Loading...
Comparteix aquest projecte
  • Tweet This!
  • Facebook

L’Institut Baix Camp és un centre de mil cinc-cents alumnes amb ensenyaments d’ESO, BAT i CF. La gestió d’un institut tan gran i divers passa per una organització molt acurada, un gruix important de coordinacions de gestió i uns canals de traspàs d’informació clars i efectius.

En aquest centre es treballa per a una millora continuada, amb un fort compromís de qualitat, per tal de formar persones creatives, autònomes , responsables, adaptades a l’entorn i amb actituds positives.

Objectius:

– Establir uns canals de transferència d’informació eficients.

– Elaborar mapes de processos/procediments/protocols per a tots els àmbits de gestió.

– Establir coordinacions responsables dels projectes del centre.

– Gestionar el centre al voltant dels objectius de la nostra programació general anual, el projecte educatiu de centre i el projecte de direcció.

 

Institut Baix Camp de Reus (Baix Camp)

Telèfon: 977 31 09 53        Adreça electrònica: e3002594@xtec.cat

 

Creative Commons Attribution-Share Alike