Batxillerat | FP: Filosofia i ciutadania (8 projectes)